Hvordan jobbes det med Rederiarkivene?

Arbeidet med Rederiarkivene var lenge Siri Vikses prosjekt. Men det er vanskelig å kombinere jobben som biblioteksjef med daglig håndtering av et gigantisk historisk arkiv!

I dag er det bibliotekar Kjellaug Bjerkli Haarberg som har fått ta roret på registrering og tilgjengeliggjøring av Rederiarkivene. Arkivene er en del av Lokalhistorisk avdeling, som ledes av Synne Fredriksen. Sammen med Siri og resten av kollegene våre jobber vi med å stake ut veien videre. Det er store mengder materiale som skal behandles, og en viktig del av arbeidet er å gjøre det mulig å søke i samlingen. Vi har valgt å både publisere utvalgte deler i Digitalarkivet og registrere materialet i Bibliofil, så det på sikt vil bli tilgjengelig via søk på våre nettsider. Dette er et tidkrevende arbeid!

Vi har heldigvis også flere dyktige medarbeidere som kommer til Haugesund folkebibliotek på kortere og lengre engasjementer. De bidrar med digitalisering og håndtering av arkivenheter, og i horisonten ser vi en prosjektstilling som skal få ansvar for registrering av materiale som ennå står på lager.

Rederiarkivene ønsker å bruke nettsidene aktivt til å dele glimt fra arkivene og fortelle om hva vi jobber med. Dette vil vi forhåpentligvis komme i gang med i løpet av høsten 2022.

Målet vårt er å gjøre Rederiarkivene til levende sjøfarts- og byhistorie, og inspirere til bruk av materialet gjennom forskning, bokskriving, undervisning og annen moro. Sjøfarten er det som gjorde Haugesund til den byen den er i dag, og det er et privilegium å få forvalte denne historien!