Hvordan jobbes det med Rederiarkivene?

Arbeidet med Rederiarkivene var lenge Siri Vikses prosjekt. Men det er vanskelig å kombinere jobben som biblioteksjef med daglig håndtering av et gigantisk historisk arkiv! Kjellaug Bjerkli Haarberg hadde dermed dette som hovedansvar fram til høsten 2023. 

I dag er det lokalhistorisk bibliotekar Synne Fredriksen som har fått ta roret på registrering og tilgjengeliggjøring av Rederiarkivene. Hedda Robberstad Strand jobber i en prosjektstilling fram til høsten 2024 for å registrere og ordne arkiv som har stått på lager. Noe blir flyttet til biblioteket, annet materiale til byarkivet eller Haugesund rådhus. Registrene skal oppdateres.
Det er store mengder materiale som skal behandles, og en viktig del av arbeidet er å gjøre det mulig å søke i samlingen. Vi har valgt å både publisere utvalgte deler i Digitalarkivet og registrere materialet i Bibliofil, så det på sikt vil bli tilgjengelig via søk på våre nettsider. Dette er et tidkrevende arbeid!

Medarbeidere på kortere engasjementer har bidratt med digitalisering og håndtering av arkivenheter. Vi håper å få flere medarbeidere på plass etter hvert. 

Rederiarkivene ønsker å bruke nettsidene aktivt til å dele glimt fra arkivene og fortelle om hva vi jobber med. Derfor startet vi en blogg på disse nettsidene hvor noen artikler er lagt ut. 

Målet vårt er å gjøre Rederiarkivene til levende sjøfarts- og byhistorie, og inspirere til bruk av materialet gjennom forskning, bokskriving, undervisning og annen moro. Sjøfarten er det som gjorde Haugesund til den byen den er i dag, og det er et privilegium å få forvalte denne historien!