Facebook Demo

Rederiarkivene i Haugesund

2 months 1 week ago

Rederiarkivene i Haugesund

3 months 1 week ago

Alle institusjoner i Norge som oppbevarer arkiver kan publisere i Digitalarkivet. Haugesund Folkebibliotek er godt i gang med å gjøre arkivene etter rederiet Knut Knutsen O.A.S tilgjengelig for alle på Digitalarkivet. Knutsen var i sin samtid en av Norges største skipsredere. Han var en forsiktig mann som satset bredt, og drev både sildefiske, hvalfangst, linjefart og tankfart. Utover 50-tallet fikk rederiet stadig større interesser innen samferdsel, og sto bak både busselskap og rutebåt. Knut Knutsen O. A. S., hans kone Elisabeth Knutsen og rederiet har satt varige spor etter seg i Haugesund. Blant annet donerte de to millioner til bygging av rådhus og rådhusplass i byen.
Arkivmaterialet som ligger på Digitalarkivet stammer fra den tidlige tiden med sildesalting, i tillegg er den første møteprotokollen og aktieprotokollen for Haugesund Dampskipsselskap (rutebåtselskapet i Haugesund) digitalisert. Se arkivene her: www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&i%5B%5D=87&archive_key=
Arkivet etter Knutsen gir oss verdifull innsikt i flere av næringene som var med på å forme Haugesund som by, men også landet. Utvikling av kysttrafikken, fisket, samferdsel og omstilling til olje er alle linjer vi kan lese ved å studere arkivet. Etter hvert vil mer og mer av arkivet bli tilgjengelig via Digitalarkivet.

Arkivet finnes i sin helhet på Haugesund folkebibliotek. Mer informasjon om Knutsenarkivet og andre rederiarkiv finnes på rederiarkivene.no

Mer om Knutsen; nbl.snl.no/Knut_Knutsen_O._A._S.

(tekst: Haugesund Folkebibliotek. Foto: Regnskap med bilag for DS LEIF 1906-1912, side 2015)

Rederiarkivene i Haugesund

4 months 3 weeks ago

Rederiarkivene i Haugesund

5 months 4 weeks ago

Skal du eller kjenner du noen som har planer å skrive masteroppgave innen sjøfartshistorie?:

MASTERGRADSSTIPEND I SJØFARTSHISTORIE
Bergens Sjøfartsmuseum ved Museum Vest og Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond (NSF) arbeider for å fremme og styrke den sjøfartshistoriske forskningen i Norge. I den
forbindelse utlyser vi ett årlig stipend på opptil kr. 50 000 til mastergradsstudenter i historie som velger emner innenfor norsk eller internasjonal sjøfartshistorie.

Stipendet kan søkes av mastergradsstudenter som studerer i Norge og som har gjennomført kursdelen av mastergradsstudiet. Tildelingen vil skje på bakgrunn av resultatene fra kursdelen, vurdering av prosjektskisse for masteroppgaven og uttalelse fra veileder. Oppgaven kan skrives på norsk med engelsk «summary» eller på engelsk med norsk sammendrag.

Det er en forutsetning for stipendet at studenten etter nærmere retningslinjer bearbeider masteroppgaven for publisering i Sjøfartshistorisk årbok og at Bergens Sjøfartsmuseum forbeholder seg, etter en kvalitetsmessig vurdering, førsteretten til å publisere mastergradsoppgaven vederlagsfritt i samme årbok.

Stipendsøknaden vil bli vurdert av en komite bestående av 2 historikere fra avdelingen Bergens Sjøfartsmuseum og 1 historiker fra en annen avdeling i Museum Vest. Komiteen vil også vurdere om emnevalget faller innenfor «sjøfartshistorie».

Søknadskriterier og hva som skal legges ved søknaden:
-Vitnemål med karakterer og bekreftelse på gjennomført kursdel av mastergradsstudiet i historie.
-Prosjektskisse for masteroppgaven i historie (maks 350 ord) rettet mot norsk eller internasjonal sjøfartshistorie.
-Uttalelse fra veileder.
-Masteroppgaven gjennomføres i Norge.

Ang. utbetaling av stipendet:
-Kr. 25 000 blir utbetalt i løpet av november-desember søknadsåret.
-Kr. 25 000 blir utbetalt etter at masteroppgaven er bestått med minimum karakter B og oppgaven er blitt bearbeidet for publisering i Sjøfartshistorisk årbok.

Søknadsfrist: 1. oktober 2020 til postsjofart[a]museumvest.no

Bergen, 28. mai 2020

Per Kristian Sebak
Styremedlem, NSF, og avdelingsdirektør for Bergens Sjøfartsmuseum i Museum Vest.

Stiftelsen Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond (NSF) ble opprettet 16 .januar 1971 med donasjon fra Hilmar Reksten pålydende NOK 3 000 000. I 2013 ble det mottatt en gave fra Stiftelsen Roald og Gulborg Morckens Fond (RGM) i forbindelse med oppløsning og avvikling av denne stiftelsen. NSF støtter primært forskningsaktiviteter ved Bergens Sjøfartsmuseum.

Rederiarkivene i Haugesund

7 months 3 weeks ago

Haugesunds sjøfartshistorie levedegjøres gjennom prosjektet Rederiarkivene Haugesund!

Rederiarkivene i Haugesund

7 months 3 weeks ago

Les historien om M/S SIRAPIL på rederiarkivene.no, skrevet av Tore Birger Langelandsvik Erland.

Rederiarkivene i Haugesund

8 months 2 weeks ago

Arrangementet til historielaget 17. mars er dessverre avlyst.

Rederiarkivene i Haugesund

8 months 4 weeks ago

H. KROHN BREKKE

Arkivet dreier som først og fremst om skipsfarten, men har også notatbøker og regnskap relatert til konfeksjonsdriften. Krohn Brekke forteller selv i et intervju i Haugesunds avis i 1971; «Vi drev allslags fiske. Islandsfiske, snurpefiske og linjefiske på Grønland i noen år. Vi hadde forresten notbarkeri også.» Etter krigen gikk rederiet over til tankfart, og disponerte skip innen internasjonal tank- og tørrlast frem til 1977.

Krohn Brekkes skip ble gjerne omdøpt med navn som BINGO, CASINO og CANASTA. Forklaringen på dette kom han med selv; «Det er navn på forskjellige spill, ikke sant? Og et spill er det jo, det hele.»

Les mer om Rederiet Krohn Brekke AS og forretningsmannen Halfdan Krohn Brekke på rederiarkivene.no/

Rederiarkivene i Haugesund

9 months 1 week ago

BRUMMENÆS & TORGERSEN

Det diskuteres om de var verdens første eller Europas første, men at var en sjeldenhet i sin samtid og har vært omdiskutert i sin ettertid er udiskutabelt. Haugesunds kvinnelige skipsredere Hanna Brummenæs og Berta Torgersen flyttet til byen i 1886 da kolonialbutikken de drev på Visnes ikke lenger var lønnsom. De startet manufakturforretning i Haugesund og drev denne frem til 1918. I 1910 startet de sitt eget rederi, som de drev i 35 år.

I arkivet etter rederiet finner vi materiale helt tilbake til 1890, blant annet korrespondanse fra før rederiets tid. arkivet består i tillegg til korrespondanse av regnskap, havaripapirer, bilag og husleiebøker.

Les mer på rederiarkivene.no/

Alle bilder hentet fra skipshistorie.net

Rederiarkivene i Haugesund

9 months 3 weeks ago

Idag kom det en overraskelse i posten!

Siste nummer av Maritimt Magasin Historie har en flott reportasje om Rederiarkivene skrevet av Thomas Førde!


This is a Facebook demo page created by plugin automatically. Please do not delete to make the plugin work properly.