Facebook Demo

Rederiarkivene i Haugesund

1 week 3 days ago

Nytt register tilgjengelig på rederiarkivene.no

NORSK SILDESALGSLAG
Norges Sildesalslag ble dannet i 1936 som en sammenslutning av Storsildlaget, som fra 1927 hadde organisert sildefiskerne nord for Stadt, og Stor- og vårsildlaget i sør. I 1966 gikk Islandssildfiskernes Forening og Sild- og Brislingfiskernes Salslag inn i Noregs Sildesalslag.

På arkivet i Haugesund ligger materiale fra ulike lokallag fra hele landet. Her finner du oversikten over garnfiske, snurpenot, landnot, statistikk, vårsild- og vintersildfisket fra 1929-1988.

Søk i registeret og bruk kontaktskjema for innsyn.

rederiarkivene.no/allearkiv/

Rederiarkivene i Haugesund

2 weeks 2 days ago

Kjempespennende!
Kanskje får vi se Brummenæs & Torgersen på skjermen i fremtiden. Rederiarkivene applauderer, og når boken om damene skrevet av Arne Vestbø også er rett rundt hjørnet kunne det knapt blitt bedre!

Både boken og filmmanus har brukt arkivet etter rederinnene som er en del av Rederarkivene som kildemateriale. Vil du vite mer om arkivet etter Brummenæs & Torgersen så se rederiarkivene.no

Rederiarkivene i Haugesund

2 months 3 weeks ago

Haugesund folkebibliotek og Rederiarkivene er nominert til prisen Årets bibliotek av Norsk Bibliotekforening. For en ære å være nominert sammen med Deichman Bjørvika, Meieriet bibliotek, Tromsø bibliotek og byarkiv ved Tromsdalen bibliotek og UIS!

norskbibliotekforening.no/fem-til-finalen-i-arets-bibliotek-2020/?fbclid=IwAR1ZOb5G1-2m8243CPQD7dnzjZsyLHhtR1BmYTX-iA8m90RSjv_7x9HeIEk

Rederiarkivene i Haugesund

5 months 1 week ago

Rederiarkivene i Haugesund

6 months 1 week ago

Alle institusjoner i Norge som oppbevarer arkiver kan publisere i Digitalarkivet. Haugesund Folkebibliotek er godt i gang med å gjøre arkivene etter rederiet Knut Knutsen O.A.S tilgjengelig for alle på Digitalarkivet. Knutsen var i sin samtid en av Norges største skipsredere. Han var en forsiktig mann som satset bredt, og drev både sildefiske, hvalfangst, linjefart og tankfart. Utover 50-tallet fikk rederiet stadig større interesser innen samferdsel, og sto bak både busselskap og rutebåt. Knut Knutsen O. A. S., hans kone Elisabeth Knutsen og rederiet har satt varige spor etter seg i Haugesund. Blant annet donerte de to millioner til bygging av rådhus og rådhusplass i byen.
Arkivmaterialet som ligger på Digitalarkivet stammer fra den tidlige tiden med sildesalting, i tillegg er den første møteprotokollen og aktieprotokollen for Haugesund Dampskipsselskap (rutebåtselskapet i Haugesund) digitalisert. Se arkivene her: www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&i%5B%5D=87&archive_key=
Arkivet etter Knutsen gir oss verdifull innsikt i flere av næringene som var med på å forme Haugesund som by, men også landet. Utvikling av kysttrafikken, fisket, samferdsel og omstilling til olje er alle linjer vi kan lese ved å studere arkivet. Etter hvert vil mer og mer av arkivet bli tilgjengelig via Digitalarkivet.

Arkivet finnes i sin helhet på Haugesund folkebibliotek. Mer informasjon om Knutsenarkivet og andre rederiarkiv finnes på rederiarkivene.no

Mer om Knutsen; nbl.snl.no/Knut_Knutsen_O._A._S.

(tekst: Haugesund Folkebibliotek. Foto: Regnskap med bilag for DS LEIF 1906-1912, side 2015)

Rederiarkivene i Haugesund

8 months 1 day ago

Rederiarkivene i Haugesund

9 months 3 days ago

Skal du eller kjenner du noen som har planer å skrive masteroppgave innen sjøfartshistorie?:

MASTERGRADSSTIPEND I SJØFARTSHISTORIE
Bergens Sjøfartsmuseum ved Museum Vest og Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond (NSF) arbeider for å fremme og styrke den sjøfartshistoriske forskningen i Norge. I den
forbindelse utlyser vi ett årlig stipend på opptil kr. 50 000 til mastergradsstudenter i historie som velger emner innenfor norsk eller internasjonal sjøfartshistorie.

Stipendet kan søkes av mastergradsstudenter som studerer i Norge og som har gjennomført kursdelen av mastergradsstudiet. Tildelingen vil skje på bakgrunn av resultatene fra kursdelen, vurdering av prosjektskisse for masteroppgaven og uttalelse fra veileder. Oppgaven kan skrives på norsk med engelsk «summary» eller på engelsk med norsk sammendrag.

Det er en forutsetning for stipendet at studenten etter nærmere retningslinjer bearbeider masteroppgaven for publisering i Sjøfartshistorisk årbok og at Bergens Sjøfartsmuseum forbeholder seg, etter en kvalitetsmessig vurdering, førsteretten til å publisere mastergradsoppgaven vederlagsfritt i samme årbok.

Stipendsøknaden vil bli vurdert av en komite bestående av 2 historikere fra avdelingen Bergens Sjøfartsmuseum og 1 historiker fra en annen avdeling i Museum Vest. Komiteen vil også vurdere om emnevalget faller innenfor «sjøfartshistorie».

Søknadskriterier og hva som skal legges ved søknaden:
-Vitnemål med karakterer og bekreftelse på gjennomført kursdel av mastergradsstudiet i historie.
-Prosjektskisse for masteroppgaven i historie (maks 350 ord) rettet mot norsk eller internasjonal sjøfartshistorie.
-Uttalelse fra veileder.
-Masteroppgaven gjennomføres i Norge.

Ang. utbetaling av stipendet:
-Kr. 25 000 blir utbetalt i løpet av november-desember søknadsåret.
-Kr. 25 000 blir utbetalt etter at masteroppgaven er bestått med minimum karakter B og oppgaven er blitt bearbeidet for publisering i Sjøfartshistorisk årbok.

Søknadsfrist: 1. oktober 2020 til postsjofart[a]museumvest.no

Bergen, 28. mai 2020

Per Kristian Sebak
Styremedlem, NSF, og avdelingsdirektør for Bergens Sjøfartsmuseum i Museum Vest.

Stiftelsen Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond (NSF) ble opprettet 16 .januar 1971 med donasjon fra Hilmar Reksten pålydende NOK 3 000 000. I 2013 ble det mottatt en gave fra Stiftelsen Roald og Gulborg Morckens Fond (RGM) i forbindelse med oppløsning og avvikling av denne stiftelsen. NSF støtter primært forskningsaktiviteter ved Bergens Sjøfartsmuseum.

Rederiarkivene i Haugesund

10 months 4 weeks ago

Haugesunds sjøfartshistorie levedegjøres gjennom prosjektet Rederiarkivene Haugesund!

Rederiarkivene i Haugesund

10 months 4 weeks ago

Les historien om M/S SIRAPIL på rederiarkivene.no, skrevet av Tore Birger Langelandsvik Erland.

Rederiarkivene i Haugesund

11 months 2 weeks ago

Arrangementet til historielaget 17. mars er dessverre avlyst.


This is a Facebook demo page created by plugin automatically. Please do not delete to make the plugin work properly.