M/S SIRAPIL

Les historien om M/S SIRAPIL, skrevet av Tore Birger Langelandsvik Erland.

Torsdag 10. april 1975 forlot M/S Sirapil kaien i Tunisia. Det var 10 mann om bord og alle var fra Haugesunds-distriktet. En av dem var Tores far, Tor W. Erland. Tirsdag 15. april fikk skipet full motorstans og man trodde at det skyldtes vannmengder i oljen i bunkersen og som igjen medførte til at maskineriet stoppet.

Rederiarkivene på Det norske Bibliotekmøtet

Annet hvert år samles hele det bibliotekfaglige miljøet på Bibliotekmøtet. I år er møtet i Haugesund, og Rederiarkivene og Haugesund bibliotek skal presentere prosjektet vårt, og deretter ha en samtale med Nasjonalbiblioteket og Arkivverket om hvordan vi best kan ta...