En av de viktigste bestanddelene i Rederiarkivene er mannskapsbøkene. Dette er fortegnelser over alle som har hatt hyre på et skip i en gitt tidsperiode, og oversikt over hyresutbetalinger til hver enkelt. Gjennom disse bøkene kan vi se hvem som har jobbet på de ulike skipene og hvilken stilling de har hatt. Vi kan også spore litt av hvor skipene har vært, siden en del utbetalinger er notert med stedet de ble gjort («April 1918: Kontant i Baltimore $10.00»). Vi har nå digitalisert de aller fleste av mannskapsbøkene i samlingen, og laster dem fortløpende opp til Digitalarkivet. 

Mannskapsbøkene er viktige kilder for slektsforsking og sjøfartshistorie. Men de er også kilder med sensitivt personlig innhold – lønnsopplysninger er strengt regulert med tanke på innsyn og deling. Rederiarkivene har valgt å sette sperrefrist på 100 år etter kildens sluttdato, for å ta mest mulig hensyn til personvernet. Dette betyr at de fleste av våre mannskapsbøker bare er tilgjengelig etter personlig og begrunnet søknad, og man må skrive under på taushetserklæring for å få tilgang til dem.

Men noen av de eldste mannskapsbøkene fra Haaland-arkivet er nå så gamle at de er åpent tilgjengelige hos Digitalarkivet, og de er absolutt verd et besøk! Under har vi samlet de 4 bøkene som så langt er tilgjengelig, med henvisninger til skipshistoriske kilder for utfyllende informasjon.

NB: Utenpå mannskapsbøkene brukes forkortelsen SS, og det er derfor denne vi bruker i Rederiarkivene. I andre kilder kan skip være notert som DS eller DT.

SS (DS) Basis

SS Basis ved kai i Rotterdam august 1932 – original hos Haugalandsmuseene.

Informasjon om skipet hos Sjøhistorie.no

Mannskapsbok for SS Basis juli 1917 – februar 1921 hos Digitalarkivet

SS (DS) Wascana

SS Wascana ved havn – original Haugesund Rederiforening / Haugalandsmuseene.

Informasjon om skipet hos skipshistorie.net

Mannskapsbok for SS Wascana juni 1917 – desember 1921 hos Digitalarkivet

SS (DT) Aztec

DT Aztec. Foto via skipshistorie.net, fra boka «Våre gamle skip» av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn.

Informasjon om skipet hos skipshistorie.net

Mannskapsbok for SS Aztec januar 1917 – juli 1922 hos Digitalarkivet

Denne mannskapsboken inneholder et løsark med en maskinskrevet beretning om skipet, scannet som side 2 av boken.

SS (DS) Nyhavn

SS Nyhavn. Foto via skipshistorie.net, fra boka «Våre gamle skip» av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn.

Informasjon om skipet hos skipshistorie.net – en dramatisk historie!

Mannskapsbok for SS Nyhavn oktober 1919 – desember 1921 hos Digitalarkivet