For tiden arbeider vi med å registrere og ordne korrespondansearkivet etter Christian Haalands rederi. Dette materialet består av arkivbokser fulle av korrespondansemapper, med hundrevis av papirer i hver boks. Arkivet går fra 1938 til 1972, så her snakker vi virkelig om mengder av materiale!

Det ville ta uendelig med tid å digitalisere dette arkivet, så vi må først og fremst sørge for å få det registrert. Men noen ganger åpner vi en mappe tilfeldig og finner brev eller telegrammer som vi får lyst til å dele. Derfor starter vi nå serien «Glimt fra arkivene», og håper den vil være til glede for interesserte!

Først ut er dette brevet fra Canada Shipping Company, Ltd. datert 14. oktober 1938.

Avskrift av hovedtekst:

Vancouver, Canada  October 14th, 1938

Mr Christian Haaland, Haugesund Norway

Dear Sir:

M/S Nyhorn

On arrival of the above vessel in New Westminster, we arranged with Captain Meling to have her fumigated for weevils, as requested in your letter of September 15th addressed to the Interocean Steamship Corporation, San Fransisco. In order to destroy the weevils, it was necessary to use approximately four times the amount of cyanide gas required for rats.

Yours very truly,

Knutsen Line Interocean Steamship Corporation, by Canada Shipping Co. Ltd

Oversettelse:

M/S Nyhorn

Ved ankomst av ovennevnte skip til New Westminster sørget vi sammen med Kaptein Meling for å få den gasset for snutebiller, som forespurt i deres brev av 15. september til Interocean Steamship Corporation, San Fransisco. For å bli helt kvitt snutebillene måtte man bruke omtrent fire ganger så mye cyanidgass som man bruker mot rotter.

Weevils, eller snutebiller, var og er et kjent problem ombord i skip. Kornsnutebillen (Sitophilus granarius), vist på bildet over, lever i alle slags korn og tørrvarer og kan både gjøre stor skade og være til stor irritasjon. De legger egg inni lagret korn, og larvene spiser opp kornet. Om det var akkurat denne typen snutebille det var snakk om her vet vi ikke, men den var i alle fall et stort nok problem til at M/S Nyhorn ble behandlet med rundelige mengder cyanidgass!

Cyanidbehandling var den foretrukne måten å kvitte seg med skadedyr på skip på 30-tallet. Etter at skipet hadde vært fylt med gass måtte det luftes ut i minimum fire timer, og så testes for gjenværende gass. Når skipet ble vurdert fritt for «farlige mengder gass» slapp mannskapet ombord igjen, og alt sengetøy ble hengt ut og luftet i solen. Hvordan arbeidsforholdene var for dem som utførte dette arbeidet vet vi ikke, men i våre dager er det langt strengere sikkerhetsregler som gjelder rundt bruk av cyanid. [Kilde: JAMA April 22, 1939]

M/S Nyhorn, bygget i 1929, hadde en lang og veldig innholdsrik historie, ikke minst under 2. verdenskrig. Den kan vi forhåpentligvis komme tilbake til! Skipet ble til slutt sendt til opphogging i 1968 – med eller uten snutebiller ombord.