Måned: mars 2020

M/S SIRAPIL

Les historien om M/S SIRAPIL, skrevet av Tore Birger Langelandsvik Erland.

Torsdag 10. april 1975 forlot M/S Sirapil kaien i Tunisia. Det var 10 mann om bord og alle var fra Haugesunds-distriktet. En av dem var Tores far, Tor W. Erland. Tirsdag 15. april fikk skipet full motorstans og man trodde at det skyldtes vannmengder i oljen i bunkersen og som igjen medførte til at maskineriet stoppet.