Annet hvert år samles hele det bibliotekfaglige miljøet på Bibliotekmøtet. I 2020 skulle konferansen vært i Haugesund, men på grunn av Covid-19 ble den avlyst. 

Som et plaster på såret lagde Siri Vikse en artikkel til bladet Bok og bibliotek 2020/3, hvor hun fortalte om Rederiarkivene.  

Bibliotekmøtet kommer endelig til Haugesund våren 2024.