Annet hvert år samles hele det bibliotekfaglige miljøet på Bibliotekmøtet. I år er møtet i Haugesund, og Rederiarkivene og Haugesund bibliotek skal presentere prosjektet vårt, og deretter ha en samtale med Nasjonalbiblioteket og Arkivverket om hvordan vi best kan ta vare på slikt materiale og hva som er den beste veien videre for både arkiv og bibliotek.

Vi står ovenfor mange utfordringer når det gjelder innsamling, håndtering, bevaring og formidling av privatarkiv. Samtidig inneholder slikt materiale ofte svært viktig lokalhistorie, og målet med presentasjonen er å skape bevissthet rundt dette, samt vise konkret hvordan det er mulig å gå frem for å få det til.

Møtet finner sted 17.-20. mars 2020

Dette blir spennende, vi gleder oss!

Se fullt program her; https://bibliotekmote.no/#schedule