Måned: januar 2020

Rederiarkivene i Bok og bibliotek

Annet hvert år samles hele det bibliotekfaglige miljøet på Bibliotekmøtet. I 2020 skulle konferansen vært i Haugesund, men på grunn av Covid-19 ble den avlyst.  Som et plaster på såret lagde Siri Vikse en artikkel til bladet Bok og bibliotek 2020/3, hvor hun fortalte om Rederiarkivene.   Bibliotekmøtet kommer endelig til Haugesund våren 2024.