Rich. Amlie & Co AS ( Beholdning 1871-1983)

 

Register: Rich. Amlie & Co A/S

Jacob Richard Amlie ble født i 1870 i Haugesund. Han stammet fra en kjøpmannsfamilie og startet som 22 åring bokbinderi i Haugesund (2), men slo seg etter hvert opp som medeier og korresponderende reder. Tråleren ARGUS ble kjøpt fra England i 1907 der Amlie var korresponderende reder i et partsrederi. I 1915 ble D/S A/S Vestland stiftet, som ble driftsselskapet gjennom hele rederiets levetid (1). Rich. Amlie var også engasjert i andre bedrifter i byen, som for eksempel A/S Jaeger Sardine Factories, som ble stiftet i 1915 sammen med David Tjøswold og Oluf Jæger (7).

Rederiet disponerte en rekke kjente Haugesundsskip (1). (Fullstendig skipsliste ligger på skipshistorie.net.)  Fra 1915 bygget Rich. Amlie opp rederiet gradvis frem til andre verdenskrig, da alle de fire skipene gikk tapt. Rich. Amlie døde i 1946 av et slag (6). Etter sin død ble han omtalt i nasjonale aviser som en dyktig shipping- og forretningsmann (6 +). Hans sønn Sverre Richard Amlie (f. 1905) overtok som disponent og drev rederiet videre til sin egen død i 1971. Sverres sønn Richard Amlie jr. overtok og drev det frem til 1983, da rederiet det ble avviklet og det siste skip ble solgt.

I tillegg til D/S A/S Vestland var Amlie også en periode disponent for hvalfangstselskapet Talkna. I 1910 var Talka-ekspedisjonen på Island og avisen Kysten kunne rapportere at TALKNA var på vei hjem til Haugesund og hadde fanget 80 hval (3). Hekla, som var H. M Wrangells hvalfangstselskap fusjonerte med Talkna i 1912. Det finnes ytterligere informasjon om disse i arkivet etter Wrangell som også er en del av Rederiarkivene. Det finnes også materiale fra Peder Amlies (Rich. Amlies far) hvalfangstekspedisjoner på Island med Mons Larsen & Co fra 1883-1887. Peder Amlies bror Th. Amlie ble kjent med hvalfangeren Sven Foyn i Christiania, og de startet sammen med Peder, hans svigerfar Mons Larsen Kro og hans andre svigersønner Arent Anda, Arne Lothe og ingeniør Evertsen foretaket med Th. Amlie som disponent på Island, mens Peder Amlie drev virksomheten i Haugesund. Peder Amlie hadde islandsk borgerbrev, og var med dette den første til sende fangstekspedisjoner til Island.

En brann i det såkalte Amliehuset i Torggt. 3 i 1970 ødela mye av arkivene til rederiet, men register over det gjenværende arkivmaterialet finnes i Rederiarkivene. Arkivet inneholder også blant annet kopibøker fra Peder Amlie så langt tilbake som 1871, så en del historisk materiale er bevart.

Amlierederiet er ikke regnet blant byens største rederier, men har vært en del av bybildet gjennom flere generasjoner. Gjennom deltakelse i fiske, fraktfart og hvalfangst var rederiet en del av byens formative år, og arkivene inneholder slik mye historisk informasjon det er viktig å ta vare på.

Rederiarkivet har arkivmateriale fra 1871-1983. Arkivet er ikke fullstendig.

 

Kilder:

  1. A/S Rich. Amlie & Co, bedriftsarkiv, Rederiarkivene –Haugesund, Haugesund folkebibliotek.
  2. Karmsundposten 25.2 1893, s. 4
  3. Kysten 4.10 1910, s. 2
  4. Norges sjøfartstidende 5.3 1907, s. 2
  5. Middagsavisen 12.10 1915, s. 4
  6. Norges Handel og sjøfartstidende 4.6, 1946, s. 8
  7. Norsk Kunngjøringstidende 6.2, 1915, s. 3

 

Andre relevante arkiv;

Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingen. Skipsregisterkort, Serie IV Fartøy URL: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/38629

Direktoratet for sjømenn. Oppgjørslister, Oppgjørslister, Oppgjørslister (OL68) 1968 (klausulert) URL: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&text=amlie

Skipsliste A/S Rich. Amlie & Co påskipshistorie.net: https://skipshistorie.net/Haugesund/HAU209%20Richard%20Amlie/Tekster/HAU20900000100000%20skipsliste.htm

 

Arkivet befinner seg på Byarkivet og må bestilles. Bruk vårt kontaktskjema

 

Brummenæs & Torgersen (Beholdning 1890-1939)

Brummenæs & Torgersen ferdig

 

Arkivet befinner seg på Byarkivet og må bestilles ses på haugesund bibliotek. Bruk vårt kontaktskjema.

 

Krohn Brekke (Beholdning 1939-1986)

Srkivet befinner seg på Byarkivet. For innsyn bruk vårt kontaktskjema. 

Register:

(Alt har hylleplass : A1/7-F3)

01: Regnskap M/S Lafjord 1970-1976 

02: Regnskap 1969-1977

03: Regnskap M/S Bingo 1964-1974

04: Regnskap A/S Bingo, M/T Casino 1964-1974

05: Regnskap Div. poster 1939-1977

06: Hovedbok “Hansobe” 1960-1962

07: Hovedbok M/S Bingo 1961-1974

08: Hovedbok A/S “Jaco”, A/S “Fjeldøy”, A/S “Liv”, AS “Pretex”, Driftsregnskap 1961-1974

09: Hovedbok 1970-1974

10: Hovedbok 1974-1976

11: Hovedbok A/S “Pretex”, A/S “Broco”, M/S “Bingo”, A/S Krohn Brekkes Rederi 1975-1977

12: Hovedbok DNC, Gilbert Helgeland, A/S Skotex, Sampson A/S, Adolf Holmeland A/S, A/S Skåregt. 92 1982-1983

13: Hovedbok Diverse 1984-1986

14: Reskontro A/S Pretex 1956-1960

15: Reskontro Sameiet “Bingo” 1961-1966

16: Reskontro “Bingo” 1966-1973

17: Reskontro Div 1970-1976

18: Regnskap Div 1977-

19: Personlige notater 1982-1984

20: Agentadresser “Krohn Trader” 1974

 

 

 

 

Haugesund Dampskipselskap (Beholdning 1893-1980)

Arkivet befinner seg på Byarkivet. For innsyn i arkivet bruk vårt kontaktskjema.

Arkivet er ikke fullstendig. Haugesund Dampskipselskap (HDS) var et rederi som ble stiftet i 1877 i Haugesund. Selskapet drev med lokalrutefart mellom Bergen og Stavanger.

1. Aktieprotokoll 1893-1928

2. Statusbok Dampskipselskapet Veritas 1954-1976

3. Regnskapsjournal Dampskipselskapet Veritas 1911-1919

4. Desisjonsprotokoll 1907-1980

5. Statusbok 1957-1976

6. Forhandlingsprotokoll 1909-1933

7. Forhandlingsprotokoll 1933-1955

8. Dampskipselskapet Veritas årsberetninger HDS 1890-1975, Aktionærliste HDS 1983, Flagg- og skorsteinsmerker “Veritas” 1963, Salgspapirer “Norskjell” 1982, Kontrakt for bygg 1939-40 og 1979.

9. Dampskipselskapet Veritas utklippsbok 1956-1968

10. HDS Utklippsbok 1963-1967 (1)

Deler av arkivet vil også bli publisert på digitalarkivet.no under arkivet etter Knut Knutsen O. A. S. 

Christian Haaland (Beholdning 1917-1980)

Register Christian Haaland

 

Arkivet befinner seg på Haugesund folkebibliotek. For innsyn i arkivet bruk vårt kontaktskjema

Knut Knutsen O. A. S. (Beholdning 1905-1983)

Arkivet etter Knut Knutsen O.A.S. er delt i flere deler. Dette er på grunn av at materialet ble funnet ulike steder, og er oppbevart og registrert som separate arkiv. Det er imidlertid laget en nettside som presenterer arkivet fra et brukerperspektiv, den finner du her; nettside.

Arkivene befinner seg på haugesund folkebibliotek. For innsyn bruk vårt kontaktskjema.

Register for alt som ble funnet på Vibrandsøy:

Register Vibrandsøyarkivet

Register for alt som ble funnet i sjøhuset:

Korrespondanse 1959-1983

Befraktning

Teknisk arkiv

Dagbøker Knutsen OAS

Mannskap

Regnskap

Hvalfangst

 

 

Jacob Ringen (Beholdning 1915-1923)

Arkivet befinner seg på Byarkivet. For innsyn i arkivet bruk vårt kontaktskjema.

Hylleplass; A1/4 -E1 – A1/4-E2

1. Div. korrespondanse, havari, årsberetninger og regnskap (1915-1922)

2. Div. utbytteregister, havaripapirer og aksjebrev (1915-1923)

3. Korrespondanse: Arnesen, Christiansen & Smith (1919-1920)

4. Korrespondanse (1919-1920)

5. Korrespondanse. hartmann, rekvisisjon av nybygg. (1919-1920)

6. Korrespondense. R. Gordon, London. Div. sertifikater, planer, kjøpskontrakter etc. (1919-1920)

7. Korrespondanse. Miscellaneous. (1919-1920)

8. korrespondanse. P-S (1919-1920)

Info: Brummenæs & Torgersen disponerte STORBORG fra 1922, og ble i 1924 overføt til D/S A/S Solvang (Brummenæs & Torgersen).

David Tjøstvold (Beholdning 1897-1930)

Register David Tjøstvold rederi

 

Arkivet befinner seg på Byarkivet og må bestilles ses på haugesund bibliotek. Bruk vårt kontaktskjema

H. M. Wrangell & Co A/S ( Beholdning 1868-1984)

 

Register H. M. Wrangell

 

Arkivet befinner seg på Byarkivet og må bestilles ses på haugesund bibliotek. Bruk vårt kontaktskjema

Kommer

 

Rederiet Jacob Odland S.S.

B. Stolt Nilesen

Norsk Sjømannsforbund

Norges Sildesalgslag

Haugesund Sjøforsikringsselskap

 

 

 

 

Se digitalisert materiale fra Rederiarkivene:

Rederiarkivene på Facebook

Rederiarkivene på Det norske Bibliotekmøtet

Rederiarkivene på Det norske Bibliotekmøtet

Annet hvert år samles hele det bibliotekfaglige miljøet på Bibliotekmøtet. I år er møtet i Haugesund, og Rederiarkivene og Haugesund bibliotek skal presentere prosjektet vårt, og deretter ha en samtale med Nasjonalbiblioteket og Arkivverket om hvordan vi best kan ta...

Visuell profil

Den visuelle profilen til Rederiarkivene - Haugesund er utarbeidet av Tada, som også har stått for den flotte illustrasjonen i plakat og i header. Illustrasjon er utarbeidet av Steinar Ivarsen, og viser blant annet Christian Haalands linjeskip CONCORDIA TALEB, Knutsen...

REDERIARKIVENE ÅPNER PÅ BIBLIOTEKET

Fra Haugesund kommune Den 16. november åpnes den nye fag- og forskningsavdelingen ved Haugesund bibliotek. Avdelingen er bygget opp rundt Rederiarkivene; et samarbeidsprosjekt mellom Byarkivet i kommunen og Haugesund bibliotek med mål å bevare og formidle...

Dra til sjøs med Haugesund Folkebibliotek!

Dra til sjøs med Haugesund Folkebibliotek!

Fra Maritimt Forum Arkivene etter Knutsen OAS, Haaland, Brummenæs & Torgersen, Amlie, Skogland og Wrangell & Co. m.fl. er snart tilgjengelig i nyrenoverte Haugesund Folkebibliotek. Biblioteket ble åpnet den 14. september. Den 16. november blir det en særskilt...